Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เปิดอบรมการใช้ Google Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คลิก

แจ้งการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ (On Site 100%) ทุกระดับชั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 044-379250

เบอร์โทร ท่านผู้อำนวยการสุพล จอกทอง 089-9479931

ข่าวประกาศทั้งหมด<<คลิก>>

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าวทั้งหมด <<คลิก>>

test01

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ขอบฟ้า ทองคำ นักเรียนชั้น ม.2/16 ได้รับรางวัลลูกกตัญญู สาขาเด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ จากชมชมส่งเสริมกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชน แห่งประเทศไทย

ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 / 2564