กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ม.ค. 2564 20:54 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แก้ไข หน้าแรก
14 ม.ค. 2564 20:53 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แนบ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี (1).png กับ หน้าแรก
4 ม.ค. 2564 21:03 Seri Phopanphanao แก้ไข ฝ่ายธุรการฯ
4 ม.ค. 2564 21:02 Seri Phopanphanao แก้ไข ฝ่ายธุรการฯ
1 ม.ค. 2564 18:43 Admin STN แก้ไข หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 22:06 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แก้ไข หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 18:23 Admin STN แก้ไข หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 18:21 Admin STN แก้ไข หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 07:05 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แก้ไข หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 07:05 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แนบ ตารางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (ระลอก 2) รูปแบบสลับกันมาเรียน 2 กลุ่ม (รูปแบบที่ 2) (1).png กับ หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 06:58 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แนบ ตารางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (ระลอก 2) รูปแบบสลับกันมาเรียน 2 กลุ่ม (รูปแบบที่ 2).jpg กับ หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 06:56 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แก้ไข หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 06:52 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แนบ ตาราง ในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (ระลอก 2).png กับ หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 01:04 งานวิทยบริการ 3 แนบ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด 19 (ระลอก 2).pdf กับ ประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา
28 ธ.ค. 2563 01:04 งานวิทยบริการ 3 แนบ ประกาศที่ 34-2563 ปิดสถานศึกษาชั่วคราว.pdf กับ ประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา
28 ธ.ค. 2563 01:04 งานวิทยบริการ 3 แนบ คำสั่งที่ 523-2563 ปิดสถานศึกษาชั่วคราาว.pdf กับ ประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา
28 ธ.ค. 2563 01:04 งานวิทยบริการ 3 แนบ 35411.jpg กับ ประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา
28 ธ.ค. 2563 01:04 งานวิทยบริการ 3 สร้าง ประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา
27 ธ.ค. 2563 21:53 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แนบ S__65216517.jpg กับ ฉบับที่ 37 เดือนธันวาคม 2563
27 ธ.ค. 2563 21:53 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี สร้าง ฉบับที่ 37 เดือนธันวาคม 2563
27 ธ.ค. 2563 21:52 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แนบ S__65216516.jpg กับ ฉบับที่ 36 เดือนธันวาคม 2563
27 ธ.ค. 2563 21:52 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี สร้าง ฉบับที่ 36 เดือนธันวาคม 2563
27 ธ.ค. 2563 21:50 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี แนบ S__65216514.jpg กับ ฉบับที่ 35 เดือนธันวาคม 2563
27 ธ.ค. 2563 21:50 งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี สร้าง ฉบับที่ 35 เดือนธันวาคม 2563
27 ธ.ค. 2563 17:15 Admin STN แก้ไข อบรมArduino

เก่ากว่า | ใหม่กว่า