นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี เข้ารับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนยอดเยี่ยมลำดับที่ 1 ระดับประเทศ

โพสต์12 มี.ค. 2562 10:25โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี

Comments