นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาคณิตศาสตร์

โพสต์26 พ.ย. 2561 00:35โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี

Comments