กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองพันเดินสวนสนาม

โพสต์1 ม.ค. 2562 08:34โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี

Comments