ติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:30โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2
ณ ห้องวาทะพุกกณะ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  รูปภาพเพิ่มเติม

Comments