การทำ MOU กับโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:40โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 00:40 ]
หัวหน้าระดับ ครูตัวแทนแต่ละสายชั้น  ร่วมทำ MOU กับโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

Comments