สพม. 20 และโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โพสต์8 ต.ค. 2561 02:15โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
สพม. 20 และโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  ศึกษาดูงานที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
โรงเรียนคุณธรรม และโครงการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในวันที่  2  ตุลาคม 2561


                             รูปภาพเพิ่มเติม

Comments