โรงเรียนโนนสูงศรีธานีรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

โพสต์17 ม.ค. 2561 01:11โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัดนครรราชสีมา รูปภาพเพิ่มเติม

Comments