โรงเรียนโนนสูงศรีธานีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 พ.ย. 2561 07:30โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
โรงเรียนโนนสูงศรีธานีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 18  พฤศจิกายน  2561 โดยภาคเช้าเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3
และภาคบ่ายเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6Comments