ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โพสต์17 ม.ค. 2561 01:16โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 07.15 น.นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี โดยพบกับนักเรียนหน้าเสาธง และพบเพื่ิอนครู โดยให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกับคณะครูทั้งโรงเรียน

Comments