พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 และองค์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ขึ้นประดิษฐานบนพระราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์

โพสต์17 พ.ย. 2562 03:08โดยงานวิทยบริการ 3   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2562 03:10 ]
พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 และองค์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ขึ้นประดิษฐานบนพระราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์
Comments