พิธีเข้าประจำกอง และประดับอินทรธนู ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นม.1

โพสต์25 พ.ย. 2561 08:46โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
โรงเรียนโนนสูงศรีธานีจัดพิธีเข้าประจำกอง และประดับอินทรธนู ลูกเสือ เนตรนารีชั้นม.1
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2561
Comments