นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 มาติดตามการปฏิบัติงาน ของโรงเรียน

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:42โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 มาติดตามการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ตามนโยบายของ สพม. 31 และร่วมชมการนำเสนอนวัตกรรมของครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมธานีพิไชย
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  รูปภาพเพิ่มเติม

Comments