นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:32โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เนื่องในวันอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 👏👏👏

 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
1.นายศฤงคาร ศีพรหม ม.6/1
2.นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง ม.5/1
 ครูผู้ฝึกสอน 
1.นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน์ ตำแหน่ง ครู
2.นางสาวณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รูปภาพเพิ่มเติม


Comments