นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูประจำวิชาร่วมกันทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:15โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูประจำวิชาร่วมกันทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดใหม่สุนทร

Comments