กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 เพื่อปลูกฝังประชาธิปไตย

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:18โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 เพื่อปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน  รูปภาพเพิ่มเติม

Comments