กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

โพสต์8 ก.พ. 2561 19:10โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 19:37 ]
กิจกรรมเข้าค่าย  พักแรม  ลูกเสือ  เนตรนารี และยุวกาชาดของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี  ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่  24-26  มกราคม 2561 ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

 
                                 รูปภาพเพิ่มเติม

Comments