โครงการ "เปิดบ้านสร้างอนาคต"

โพสต์18 ก.ย. 2561 08:51โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 00:30 ]
โครงการ "เปิดบ้านสร้างอนาคต" แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561
โดยงานงานแนะแนว  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา


                           รูปภาพเพิ่มเติม

Comments