คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีร่วมกันทำดอกไม้จันทน์

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:20โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีร่วมกันทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Comments