การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์"

โพสต์4 มี.ค. 2562 02:49โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์" โดยมีวิทยากร คือ อ.กนก จันทา ผู้ให้ความรู้  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม รร.ในสังกัด สพม.31  จำนวน 59 คน ณ ห้องประชุมธานีพิไชย โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

                            รูปภาพเพิ่มเติม

Comments