การทำบุญทอดผ้าป่า

โพสต์1 ธ.ค. 2561 07:41โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2561 07:42 ]
การทำบุญทอดผ้าป่า ภาคเรียนที่  2/2561  
ชั้น ม.1 ณ  วัดใหม้สุนทร ชั้น  ม.2 และ ม.4  ณ  วัดบัว
ชั้น ม.5 ณ วัดโนนแต้ว  ชั้น ม.6 ณ  วัดโนนหมัน
เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2561
Comments