โรงเรียนโนนสูงศรีธานีร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

โพสต์2 ธ.ค. 2562 00:32โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2562 01:34 ]
โรงเรียนโนนสูงศรีธานีร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
โครงการ อพ.สธ. ของหน่วยงานต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม  2562

                                       ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
Comments