โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน "TO BE NUMBER ONE AEROBIC DANCE FOR MOM"

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:09โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ งาน TO BE NUBER ONE โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้ส่งนักเรียนจำนวน ๖๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
"TO BE NUMBER ONE AEROBIC DANCE FOR MOM"
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ได้รับโล่เกียรติยศ ระดับชมเชย
โดยมีครูผู้ควบคุมทีม ดังนี้
๑.นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์
๒.นายวชิระ. เกษตรเวทิน
๓.นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง
๔.นางกาญจนา คล้อยกลาง

Comments