รักการออม

โพสต์12 ม.ค. 2563 22:36โดยงานวิทยบริการ 3

ธนาคารโรงเรียน จัดกิจกรรม "รักการออม" ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ - วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยนักเรียนที่นำเงินมาฝากที่ธนาคารตั้งแต่ ๑๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากธนาคาร
**(ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)**
Comments