งานสภานักเรียน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจ จัดการแสดงดนตรีเพื่อน้อง

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:38โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานสภานักเรียน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจ จัดการแสดงดนตรีเพื่อน้อง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ อาคารโดม ๑๐๐ ปีศรีธานี เพื่อหารายได้นำไปจัดกิจกรรมให้น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านถนนถั่ว ได้รับเงินบริจาคจากชาวฟ้าขาวเป็นจำนวน ๘,๕๗๓ บาท ทางงานสภานักเรียนขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคมา ณ โอกาสนี้


                                     ข้อมูลเพิ่มเติม
Comments