นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และเงินทุนการศึกษา

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:31โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการศึกษาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ไ้ด้มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และเงินทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่ นายปรเมษฐ์ แสงสารพันธ์ นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี โดยนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เป็นผู้มอบทุน ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

                                      ข้อมูลเพิ่มเติม
Comments