คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบาย สพม.31 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:41โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี เป็นครํ้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมธานีพิไชย
Comments