รวมข่าวและกิจกรรม


ประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา

โพสต์28 ธ.ค. 2563 01:04โดยงานวิทยบริการ 3


รักการออม

โพสต์12 ม.ค. 2563 22:36โดยงานวิทยบริการ 3


ธนาคารโรงเรียน จัดกิจกรรม "รักการออม" ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ - วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยนักเรียนที่นำเงินมาฝากที่ธนาคารตั้งแต่ ๑๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากธนาคาร
**(ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)**

โรงเรียนโนนสูงศรีธานีร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

โพสต์2 ธ.ค. 2562 00:32โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2562 01:34 ]

โรงเรียนโนนสูงศรีธานีร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
โครงการ อพ.สธ. ของหน่วยงานต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม  2562

                                       ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบาย สพม.31 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:41โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี เป็นครํ้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมธานีพิไชย

งานสภานักเรียน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจ จัดการแสดงดนตรีเพื่อน้อง

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:38โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานสภานักเรียน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจ จัดการแสดงดนตรีเพื่อน้อง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ อาคารโดม ๑๐๐ ปีศรีธานี เพื่อหารายได้นำไปจัดกิจกรรมให้น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านถนนถั่ว ได้รับเงินบริจาคจากชาวฟ้าขาวเป็นจำนวน ๘,๕๗๓ บาท ทางงานสภานักเรียนขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคมา ณ โอกาสนี้


                                     ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยากรตำรวจจาก สภ.สูงเนิน และ สภ.ปากช่อง มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:35โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยากรตำรวจจาก สภ.สูงเนิน และ สภ.ปากช่อง จำนวน ๒ ท่าน มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ตามโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน ณ อาคารโดม ๑๐๐ ปีศรีธานี

                                ข้อมูลเพิ่มเติม

นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และเงินทุนการศึกษา

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:31โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการศึกษาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ไ้ด้มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และเงินทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่ นายปรเมษฐ์ แสงสารพันธ์ นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี โดยนายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เป็นผู้มอบทุน ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

                                      ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนโนนสูงศรีธานีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:26โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 01:28 ]

 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

                                                   ข้อมูลเพิ่มเติม

1-10 of 31