กิจกรรมวิทย์-คณิตเข้ม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นม.1

โพสต์26 มี.ค. 2564 22:54โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี


กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม ( ISMP)

โพสต์8 พ.ย. 2563 21:54โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2563 21:54 โดย Jack Ryan ]

22 กรกฎาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม ( ISMP) ได้จัด"กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้อง" ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานีซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการได้เรียนรู้ รู้จัก ช่วยเหลือ พึ่งพา และดูแลกันและกันในขณะที่ศึกษาอยู่ในรั้วฟ้า-ขาวแห่งนี้
 
                                                รูปภาพเพิ่มเติม

นักเรียนม.1/2 เข้าร่วมประกวดงานวิจัยในงานการประชุมและนำเสนองานวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์

โพสต์21 ต.ค. 2563 20:59โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2563 20:59 โดย Jack Ryan ]


วันที่ 11 กันยายน 2563 เข้าร่วมประกวดงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความหลากหลายของสัตว์เล็กน้ำจืด บริเวณลำเชียงไกร อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในงานการประชุมและนำเสนองานวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลชมเชย
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุทินา จงท่องกลาง
นักเรียน: เด็กหญิงชนัญชิดา ถือพลอย เด็กหญิงฐิติวรดา แสนใหม่ และเด็กหญิงภัทรวดี ประพฤติชอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

                            รูปภาพเพิ่มเติม

1-3 of 3