100Year Sritani

https://goo.gl/forms/fzQw4VNAB1GejAEN2

  🔰  ด้วยสมาคมศิษย์เก่า "ศรีธานี" คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนสูงศรีธานี กำหนดจัดงาน 100 ปี "ศรีธานี" ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 100 ปี ศรีธานี ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้มีเกียรติได้พบปะสังสรรค์กัน และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียนและชุมชน 
  📝 จำหน่ายโต๊ะจีน โต๊ะละ 2,400 บาท จำนวน 8 ท่าน โดยท่านสามารถดูได้จากผังโต๊ะ และตรวจสอบกับทางโรงเรียนก่อน  ผังโต๊ะ 
  🔰  ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับจองโต๊ะ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-9250 ในวันและเวลาราชการ  โดยสามารถโอนชำระเงินได้ที่ชื่อบัญชี  100 ปีศรีธานี  ธนาคารออมสิน สาขาโนนสูง ประเภทเผื่อเรียก หมายเลขบัญชี 020231927748
          **Admin จะอัพเดทที่นั่งที่จองแล้วทุกเย็น สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ และเว็บไซต์โรงเรียน


จำหน่ายของที่ระลึก

เหรียญที่ระลึกงาน"100 ปีศรีธานี"
        1.เหรียญหลวงปู่อินทร์เนื้อนวะ บูชาเหรียญละ 200 บาท
        2.เหรียญหลวงปู่อินทร์เนื้อทองฝาบาตร บูชา 100 บาท
        3.เหรียญหลวงปู่แจ้ง บูขาเหรียญละ 100 บาท
        📌 ข้อ1+2 บูชา เพียง 250 บาทเท่านั้น
        ติดต่อบูชาได้ที่ ฝ่ายธุรการ  โทร. 044-379250

 

 


Comments