ฝ่ายวิชาการ


นายชัยยันต์ ไม้กลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

รวมประกาศ


แบบฟอร์มต่างๆ


PLC 2560

PLC 2561

PLC 2562

PLC 2563ตารางลดเวลาเรียน

ตารางลดเวลาเรียน 2562

ลดเวลาเรียน 2563


ตารางสอน/ตารางเรียน/ตารางการใช้ห้อง


บันทึกการประชุมวิชาการผลการเรียนรายปีเกรดรวม โรงเรียนโนนสูงศรีธานี


รายชื่อนักเรียน


บรูณาการ 2561


รายงานคะแนนสอบโรงเรียนโนนสูงศรีธานี


วิชา ISคำสั่งปฏิบัติการสอน1/2560


Ċ
SAR 2559.pdf
(11111k)
งานวิทยบริการ 3,
21 ส.ค. 2560 12:17
Comments