ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้ Google Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"

https://sites.google.com/sritani.ac.th/nsclassroom/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1

ลงทะเบียนอบรมได้ที่  gg.gg/reg-classroom  

รายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา (แบ่งตามห้องสอบ)  ประจำปี  2563
ธรรมศึกษาชั้นตรี       I    ธรรมศึกษาชั้นโท    I    ธรรมศึกษาชั้นเอก

manualhttps://sites.google.com/a/sritani.ac.th/stn1/home/drugs.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/sritani.ac.th/stn1/home/Topic138.png
https://mcmk.obec.go.th/
manual

📢 ข่าวและกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

📰 ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน


🎥 วีดีทัศน์น่ารู้


จดหมายข่าว ศรีธานี

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 102 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 131 รายการ ดูเพิ่มเติม »


                                                                       

แนะนำบุคลากรใหม่


นางสุวะลี เจริญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสร้อยทิพย์ จูงกลาง
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิณณ์ชญา จิตรสม
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา